खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव (प्रवक्त्ता) श्री रमेश न्यौपानेज्यूलाई नयाँ कार्यकालको शुभकामना सहित बिदाई कार्यक्रम ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.