मा. मन्त्री श्री अब्दुल खांनज्यूबाट खानेपानी मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाई इकाई समुद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७९।११।०४ गते ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.