ललिपुर महानगरपालिकाको परिसरमा Water ATM मेसिनको उद्‍घाटन गर्नुहुदै मा.मन्त्रीज्यू

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.