कैलालीको टिकापुपरस्थित खानेपानी आयोजनाको उद्घाटनमा मा.मन्त्रीज्यू

कैलालीको टिकापुरस्थित खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन समारोह
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.