Author: anish Bokhim

मा. खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाज्यूको स्वागत कार्यक्रम

मा. खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाज्यूको स्वागत कार्यक्रम

माननीय खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाज्यूको स्वागत एंव निर्देशन सहितको पद बहाली कार्यक्रम २०७७।०९।१२ गते

संगठन ढांचा

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम बमोजिम तयार गरिएको २०७७ साल आश्विन मसान्त सम्मको मुख्य मुख्य कार्यहरुको विवरण

विश्व हात धुने दिवसकाे अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले दिनुभएकाे शुभकामना सन्देश

खुला दिसामुक्त नेपाल यात्रा वृत्तान्त

Open Defecation Free Nepal Narration of the Journey

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उप-समितिको बैठक तथा तेस्रो चौमासिक एवम् वार्षिक प्रगति आ.व.२०७७।०४।२३

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा चौमासिक एवम् वार्षिक प्रगति आ.व.२०७६/७७, मिति २०७७।०४।१८

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.