फिचर

मा. खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवज्यूको स्वागत कार्यक्रम मिति २०८०।०१।२४ गते ।

मा. खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवज्यूको स्वागत कार्यक्रम मिति २०८०।०१।२४ गते ।

मा. खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवज्यूको स्वागत तथा पद बहाली कार्यक्रम मिति २०८०।०१।२४ गते ।

मा. मन्त्री श्री अब्दुल खांनज्यूबाट खानेपानी मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाई इकाई समुद्घाटन कार्यक्रम मिति २०७९।११।०४ गते ।

मा. खानेपानी मन्त्री अब्दुल खांनज्यूको स्वागत कार्यक्रम मिति २०७९।१०।११ गते ।

मेलम्ची नदीको खानेपानी काठमाण्डौं उपत्यकामा पुनः विवरण कार्यक्रम मितिः- २०७९।०१।११ गते ।

मेलम्चीको पानी वितरणको तयारी सम्बन्धमा मा. खानेपानी मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सचिवज्यू लगायतसँग छलफल कार्यक्रम । मिति २०७९।०१।०६ गते

“भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण र सम्बर्द्बन गरौ” विश्व पानी दिवस २०२२

खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिवज्यूद्बारा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अध्ययन अनुगमन मिति २०७८।११।०७ गते ।

खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव श्री सुरेश आचार्यज्यूको स्वागत तथा पद बहाली मिति २०७८।११।०१

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.