Notice

व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रावृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रावृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी संशाेधित सूचना । दाेस्राे प्रकाशित मिति २०७९।०३।०८ गते

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७९।०३।०२ गते

Press Release

Address by the Honorable Minister of Water Supply, Nepal on Sanitation and Water for All 2022 Sector Ministers’ Meeting held in Jakarta

वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । दोस्रो पदक प्रकाशित मितिः-२०७९।०१।१३ गते

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.