माननीय खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाज्यूको स्वागत एंव निर्देशन सहितको पद बहाली कार्यक्रम २०७७।०९।१२ गते

माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूको स्वागत कार्यक्रम
मा. खानेपानी मन्त्रीज्यूको स्वागत कार्यक्रम
मा‍‍. मन्त्रीज्यूको निर्देशन सहितको पद बहाली
मा. खानेपानी मन्त्रीज्यूको स्वागत कार्यक्रम
Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.