Author: anish Bokhim

JDS (2022) छात्रवृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

२०७८ सालको अषाढ मसान्त सम्मको अद्यावधिक विवरण

व्यवसायिक कार्ययोजना र अवधारणापत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना

मा. खानेपानी मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङज्यूको स्वागत कार्यक्रम

मा. खानेपानी मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङज्यूको स्वागत तथा निर्देशन सहितको पद बहाली कार्यक्रम

२०७७ साल माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्मको मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण

खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको सदस्य पदमा दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना। दोस्रो पटक प्रकाशन गरिएको।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.