Author: anish Bokhim

वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी संशाेधित सूचना । दाेस्राे प्रकाशित मिति २०७९।०३।०८ गते

अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७९।०३।०२ गते

प्रेस विज्ञप्ति

सरसफाइ गुरु योजना, २०६८

खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव श्री मणिराम गेलालज्यूको स्वागत तथा पद वहाली कार्यक्रम मिति २०७९।०२।१३ गते ।

खानेपानी मन्त्रालयका श्रीमान् सचिव श्री सुरेश आचार्यज्यूको बिदाई कार्यक्रम मिति २०७९।०२।१३ गते ।

शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति, २०६६

Address by the Honorable Minister of Water Supply, Nepal on Sanitation and Water for All 2022 Sector Ministers’ Meeting held in Jakarta

वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.