फिचर

खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्री ज्ञान प्रसाद ढकाल ज्यूको स्वागत कार्यक्रम ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव (प्रवक्त्ता) श्री रमेश न्यौपानेज्यूलाई नयाँ कार्यकालको शुभकामना सहित बिदाई कार्यक्रम ।

मा. खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीज्यूको स्वागत कार्यक्रम मिति २०७८।०६।२२ गते

खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव (कानून) श्री गुणराज श्रेष्ठज्यूलाई नयाँ कार्यकालको शुभकामना सहित मिति २०७७।११।२३ गतेको बिदाई कार्यक्रम

खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्री रमेश न्यौपानेज्यूको स्वागत तथा परिचयात्मक कार्यक्रम मिति २०७७।११।१९ गते

खानेपानी मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव (प्रवक्त्ता) श्री रितेश कुमार शाक्यज्यूलाई नयाँ कार्यकालको शुभकामना सहित मिति २०७७।११।१७ गते बिदाई कार्यक्रम

मा. खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाज्यूको स्वागत तथा निर्देशन सहितको पद बहाली

Main Photo

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.