सूचना

(मस्यौदा) राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति,२०७८

खानेपानी मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूकाे नियुक्ति र मनाेनयन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८

वैदेशिक अध्ययन/ छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

खानेपानी महसुल निर्धारण आयाेगकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । पहिलो पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/१२/१४

खानेपानी महसुल निर्धारण आयाेगकाे पदाधिकारी नियुक्तिकाे लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । पहिलो पटक प्रकाशित मिति:-२०७८/१२/१४

महशुल निर्धारण आयोग पदाधिकारी सिफारिस कार्यविधि – २०७८

२०७८ साल माघ मसान्त सम्मको मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

२०७८ साल आश्विन मसान्त सम्मको मुख्य मुख्य कामहरुको विवरण

विश्व हात धुने दिवसकाे अवसरमा माननीय खानेपानी मन्त्री श्री उमाकान्त चौधरीज्यूले दिनुभएकाे शुभकामना सन्देश

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.