उमाकान्त चौधरी

माननीय खानेपानी मन्त्री


ई. मणिराम गेलाल

सचिव


शोभाकान्त पौडेल

सह-सचिव(प्रवक्ता)


विनोद कुमार खनाल

उप-सचिव (सूचना अधिकारी)

01-4200486
khanalbk@hotmail.com
Click for more..

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.