मणिचन्द्र थापा

माननीय मन्त्री

+977-1-4200603
Click for more..

श्री माधव बेल्बासे

सचिव


श्री रमेश न्यौपाने

सह-सचिव


श्री विनोद कुमार खनाल

उप-सचिव (सूचना अधिकारी)

01-4200486
khanalbk@hotmail.com
Click for more..

सुनिल कुमार दास

सहसचिव, योजन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख

01-4200506
sunilkumardas1@gmail.com
Click for more..

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.