मा. अनिल कुमार झा

मन्त्री


श्री सुनिल कुमार दास

नि.सचिव

01-4200506
sunilkumardas1@gmail.com
Click for more..

श्री रमेश न्यौपाने

सह-सचिव (प्रवक्‍ता)


श्री विनोद कुमार खनाल

उप-सचिव (सूचना अधिकारी)

01-4200486
khanalbk@hotmail.com
Click for more..

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.