Notice

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०।०२।१५

खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०७९ (मस्यौदा)

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

“राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, भव्यताका साथ मनाऔ”

Press Release

“मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो : सुशासन प्रबर्द्बनमा गरौं हाते मालो”

वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा ।

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

Copyright © 2019 Ministry of Water Supply.